NEWS
Анонси
Потвърждение за издаден лиценз за извършване на дейност като платежна институция
October 11, 2017
Айкарт АД получи потвърждение от БНБ на издадените сертификати на Интеркарт Файнанс АД. Лиценз
БНБ лицензира първите
July 21, 2011
Айкарт АД с лиценз от БНБ за извършване дейност по издаване, разпространение и обратно изкупуване на електронни пари. Лиценз
“Айкарт” АД е лицензирана платежна институция
September 7, 2010
“Айкарт” АД е лицензирана от БНБ платежна институция, издател и оператор на международни кредитни карти.
Xbox 360 Media Briefing
June 14, 2010
iCard CEO Summit 2010
May 19, 2010
Steve Ballmer, Chief Executive Officer, iCard Corporation.
Новини
Deutsche Bank Technology Conference
September 16, 2010; 11:30 AM - PT
Tivanka Ellawala, CFO, Mobile Communications Business
Декември 2012
Айкарт АД извърши нотификация във всички останали страни от ЕС и ЕИП за предоставяне директно на тяхна територия на услуги, определени съгласно лиценза за институция за електронни пари. Още